Kategoria: Dziecko w świecie muzyki

MUZYCZNE ZAINTERESOWANIA DZIECKA

Sądzę, że jest to jedna z najbardziej interesujących książek o dziecku i jego muzycznych zainteresowaniach, o jego pasjach, niezbyt popularyzowana u nas w Polsce, tak na wszelki wypadek, bo ani amerykańska ani zachodnioeuropejska. Dodam z przekonaniem, książka przepełniona sercem i mądrością, podobnie jak pamiętnik Wasyla Suchomlińskiego „Oddaję serce dzieciom”.Autor w siedmiu spotkaniach Maestro z głównym bohaterem książki, Grzesiem, prowadzi urzekającą narrację o muzyce, muzykach i instrumentach. Przenosi czytelnika czy też słuchacza z jednej epoki do drugiej, tworzy unikalne misterium, w którym dociekliwy, krytyczny i wrażliwy Grześ jest nie tylko biernym odbiorcą treści, ale i ich współtwórcą, mądrym selekcjonerem.

Jeśli szukasz serwisu typowo poświęconego rozrywce i spędzaniu czasu w aktywny sposób to bardzo dobrze, że tutaj trafiłeś. Zapraszam do zapoznania się z moimi wpisami i zachęcam do komentowania na facebooku!

DŹWIĘKI STAJĄ SIĘ MUZYKĄ

Dźwięki stają się muzyką dopiero wtedy, gdy zaczną snuć opowieść o ludzkim życiu, o pięknie przyrody. „Tak więc dźwięk muzyczny — powiada Maestro — różni się od skrzypienia, szmeru grzmotu tym, że może snuć opowieść nie tylko 0  sobie. W rękach wprawnego muzyka może zabrzmieć delikatnie, surowo, prze­ciągle, smutno i energicznie. Może przypomina westchnienie lub śmiech, krzyk lub kołysankę”.Rozważania o bogactwie dźwięków i różnicach pomiędzy muzyką świata przyrody, pomiędzy dźwiękami wszystkiego, co nas otacza a muzyką intencjonalnie tworzoną przez człowieka, wypełniają treść rozmowy pierwszej o sali koncertowej stu tysiącach dźwięków.Tematykę następnych rozmów — spotkań akcentuj ą ich wielce mówiące tytuły:  Drugie spotkanie w Sali Koncertowej, czyli ani dnia bez muzyki. Trzecie spotkanie w Sali Koncertowej, czyli takie podobne a niepodobne instrumenty muzyczne. Czwarte spotkanie w Sali Koncertowej, czyli teatr muzycznych dźwięków.Piąte spotkanie w Sali Koncertowej, czyli orkiestra wychodzi na scenę.  Szóste spotkanie w Sali Koncertowej, czyli „Masko, znam cię”. Siódme spotkanie w Sali Koncertowej, czyli muzyczny słownik Grzesia.

Jeśli szukasz serwisu typowo poświęconego rozrywce i spędzaniu czasu w aktywny sposób to bardzo dobrze, że tutaj trafiłeś. Zapraszam do zapoznania się z moimi wpisami i zachęcam do komentowania na facebooku!

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚĆ

Cytując powyższe tytuły spotkań chciałam zwrócić uwagę na innowacyjną konstrukcję książki o muzyce, w której, jak w nauczaniu kompleksowym są zadania wstępne, dziecięce pytania i projekty, uwertura koncertu. Potem autor prowadzi jakoby lekcje ćwiczeniowo-badawcze, w atrakcyjny sposób przybliża epoki, style muzyczne, instrumenty, istotę piękna, bogactwo dźwięków i „barw” muzyki, zaś w końcowej sekwencji „przechodzi” do gruntownego podsumo­wania zdobytej wiedzy i umiejętności.Ona właśnie interesuje mnie najbardziej, gdyż sądzę, że może stanowić pod­stawę do arcyinteresujących zajęć słowno-muzycznych. Z alfabetycznego słownika pojęć, liczącego 54 haseł, można wybrać kilka lub kilkanaście opierając je na przyjętych zasadach klasyfikacji (por. końcowy przykład zajęć).

Jeśli szukasz serwisu typowo poświęconego rozrywce i spędzaniu czasu w aktywny sposób to bardzo dobrze, że tutaj trafiłeś. Zapraszam do zapoznania się z moimi wpisami i zachęcam do komentowania na facebooku!

ZNAJOMOŚĆ DZIECKA I MUZYKI

Znajomość dziecka i muzyki, piękna jako kategorii estetycznej i cech człowieka twórczego, ład myślowy i kultura pisarska — wszystko to mogłoby być inspiracją dla aktualnych poczynań nauczycieli, także dla twórców nawego projektu, zwanego „Reformą systemu edukacji”, który jest bardziej życzeniowy niż uzasadniający zawarte tam życzenia (cele), klasyfikacje, standardy i oczekiwane wyniki.O    tym, że muzyka mieszka w otaczającym nas świecie, w salach koncertowych oraz w sercach i umysłach ludzi przekonuje nic tylko książka Arkadego Klonowa. Ojej „zamieszkiwaniu” indywidualnym, w osobach twórców i zbiorowym, recepcji słuchaczy w kulturze lokalnej, narodowej i ponad… — może nauczyciela przekonać fragmentaryczne choćby poznanie różnych opracowań fachowych, w szczególności zaś wymienionej już serii, kolekcji klasycznej „La Gran Musica’.

Jeśli szukasz serwisu typowo poświęconego rozrywce i spędzaniu czasu w aktywny sposób to bardzo dobrze, że tutaj trafiłeś. Zapraszam do zapoznania się z moimi wpisami i zachęcam do komentowania na facebooku!

CO WIDZI, JAK SŁYSZY

Dla przeprowadzenia zajęć kompleksowych: „Tam się zatrzymaj, gdzie ludzie grają i śpiewają” lub „Świat muzyki, słowa i ciszy — jak każdy z was go czuje, jak widzi, jak słyszy?” — szczególnie przydatne mogłyby okazać się następujące utwory muzyczne:a)  Antonio Vivaldiego (1678-1741) „Wiosna”, op. 8 nr 1, koncert E-dur, s. 11-12 przewodnika słuchacza,b)  Jana Straussa (1825-1899) „Odgłosy wiosny”, walc op. 410, s. 13-15 przewodnika słuchacza,c)   Fryderyka Chopina (1810-1849) „Mazurek B-dur” op. 7 nr 1 vivace, s. 31 przewodnika słuchacza. Wykorzystanie wymienionych utworów może stać się pretekstem do dyskusji na temat roli instrumentów i artystów w odtwarzaniu arcydzieł mistrzów nad mistrzami.

Jeśli szukasz serwisu typowo poświęconego rozrywce i spędzaniu czasu w aktywny sposób to bardzo dobrze, że tutaj trafiłeś. Zapraszam do zapoznania się z moimi wpisami i zachęcam do komentowania na facebooku!