Kategoria: Dziecko w świecie muzyki

WNIKLIWE SŁUCHANIE

Wnikliwe wsłuchanie się w muzykę poprzedzone studiowaniem tekstu książki zwanej przewodnikiem słuchacza — zapewne pozwoli też niektórym uczniom zauważyć znaczenie przerw i ciszy w spotęgowaniu siły muzycznego oddziały­wania, pozwoli też zapewne stwierdzić, że słowa mogą być nie tylko zmęczone, ale i bezradne wobec piękna zawartego w muzyce, choć właśnie przy pomocy słów piękno to bywa opisywane:„Mazurek B-dur z opusu siódmego — czytamy w przewodniku słuchacza — zbudowany jest wokół wznoszącej progresji melodycznej, zakończonej motywem z rozległymi interwałami.Utwór ten przenosi nas w świat Chopinowskiej melodyki, pełnej radości, wdzięku i delikatności”.

Jeśli szukasz serwisu typowo poświęconego rozrywce i spędzaniu czasu w aktywny sposób to bardzo dobrze, że tutaj trafiłeś. Zapraszam do zapoznania się z moimi wpisami i zachęcam do komentowania na facebooku!

HARMONIA ŚWIATA DZIECKA

Poznawanie języka dziecka, w szczególności zaś jego twórczych tekstów, jest zarazem próbą odkrycia tego, co nazywamy umownie istotą dziecięcości.Są to więc takie cechy jak: spontaniczność, szczerość, otwartość, zmienność nastro­jów, niefrasobliwość, potrzeba bezpieczeństwa, uznania, miłości, zabawy; potrzeba posługiwania się kodem dziecięcego języka w postaci słowa, gestu, mimiki, ruchu, dźwięku. Im dziecko żyje w większej harmonii ze światem zewnętrznym i z sobą samym, tym wyraźniej rysują się ponadto takie jego cechy, jak: życiowa energia, radość, zdolność do marzeń, ciekawość świata, spontaniczność w wyrażaniu zdziwienia, oburzenia, zachwytu

Jeśli szukasz serwisu typowo poświęconego rozrywce i spędzaniu czasu w aktywny sposób to bardzo dobrze, że tutaj trafiłeś. Zapraszam do zapoznania się z moimi wpisami i zachęcam do komentowania na facebooku!

ZROZUMIEĆ DZIECIĘCĄ POTRZEBĘ

Aby zrozumieć potrzebę dziecięcego poetyzowania, sięgnijmy do dzie­ciństwa. Może zdołamy sobie przypomnieć jakieś ważne chwile pełne marzeń, fan­tastycznych planów, nadziei? Leopold Staff wyraża pogląd, iż pisanie wierszy jest koniecznością wydobycia tego, co ukryte…„Echo z dna serca nieuchwytne,Woła mi: schwyć mnie nim przepadną,Nim zbledną, staną się błękitne,Srebrzyste przeźroczyste, żadne!”Można by tu dyskutować i oburzać się nawet. Jakże to? Kolor srebrzysty jest kolorem żadnym? Widocznie dla poety, tak? Różni poeci lubią różne barwy i smaki życia. Julian Tuwim w „ferworze” poetyckiego natchnienia, podobnie jak i Leopold Staff w cytowanym wierszu „Ars poetica”, podkreśla dynamikę myśli i uczuć towarzyszących natchnieniu, wskazuje na ich ulotność, niestałość, marzy o pogłębieniu znaczeń wypowiadanych treści poprzez odpowiedni dobór słów.

Jeśli szukasz serwisu typowo poświęconego rozrywce i spędzaniu czasu w aktywny sposób to bardzo dobrze, że tutaj trafiłeś. Zapraszam do zapoznania się z moimi wpisami i zachęcam do komentowania na facebooku!

MAGIA TWORZENIA

Roztacza magię tworzenia. Oto przykład: „Ach tworzyć, tworzyć: słów dobierać.Przymierzać rytm, pogłębiać rym.Myślę do źródła słów docierać.Ten dźwięk z tym łączyć,A ten z tym… ”Dzieci także poszukują nazwy dla tego, co czują, choć semantyka nic jest tu najważniejsza. Dziewięcioletnia Basia Marszałek napisała wiele wierszy i nadała im wspólny tytuł: „Wiersze poety bez doświadczenia…” Rozumie ona, czym jest poezja i skąd przychodzi, gdyż pisze tak:„Mały poeta opisuje to, co ma w sercu. To co pamięta. To co wie. Opisuje łzy i radość swoją i innych ludzi… ”Dziecięce niedopowiedzenia słowne uzupełniane bywają milczeniem, ruchem, tańcem, mimiką twarzy w toku czytania tekstu lub w czasie jego słuchania — słowem, pozawerbalnymi środkami ekspresji.

Jeśli szukasz serwisu typowo poświęconego rozrywce i spędzaniu czasu w aktywny sposób to bardzo dobrze, że tutaj trafiłeś. Zapraszam do zapoznania się z moimi wpisami i zachęcam do komentowania na facebooku!

POEZJA DZIECI

Pisze o tym i nie tylko o tym Helena Semenowicz, propagatorka twórczej pedagogiki Celestyna Freineta i dziecięcych wierszy, wyczerpująco charakteryzując pojęcie poetyzowania. Oto ważniejsze myśli wymienionej autorki na temat poetyzowania, poetyckiej twórczości dzieci i poezji ludzi dorosłych.„Do czwartego roku życia dziecko jest poetą, śpiewakiem i tancerzem jednocześnie, potem twórczość poetycka staje się dla niego samodzielną, wyodrębnioną spośród innych dziedzin sztuką, a wiersz, który dotychczas byl tylko elementem zabawy, staje się samoistną całością.”Jerzy Cieślikowski twierdzi w wielu swych opracowaniach, że dziecko małe nie tyle układa poezje, co „poetyzuje”. Poezja jest dla niego nie nazwaniem lub wyobrażeniem czegoś, ale aktem szczerości, poprzez który wyraża, że jest czymś wzruszone i coś przeżywa.

Jeśli szukasz serwisu typowo poświęconego rozrywce i spędzaniu czasu w aktywny sposób to bardzo dobrze, że tutaj trafiłeś. Zapraszam do zapoznania się z moimi wpisami i zachęcam do komentowania na facebooku!