DALSZE ZGŁĘBIENIE

Dalsze zagłębianie ostrza logiki w bycie jest w przypadku heglizmu niemożliwe. Myśl napotyka na ja­kiś opór, na coś nieprzenikalnego, coś pozalogiczne- go. Ostrze logiki albo ulega złamaniu, albo musi zo­stać wykute na nowo z innego metalu.Hegel najwyraźniej dostrzegał możliwość takiego właśnie toku myślenia. Oto fragment z Fenomenologii ducha: „Początek nowego ducha jest produktem da­leko sięgającego przewrotu mnogich i różnorodnych form kultury; dochodzi się doń bardzo krętymi i za­wiłymi drogami i za cenę wielkiego wysiłku i tru­du. Początek ten to całość, która wycofując się za­równo z tego, co odziedziczyła po swych poprzedni­kach, jak i z własnej ekspansji, wróciła do siebie i stała się prostym pojęciem owej całości […]

Jeśli szukasz serwisu typowo poświęconego rozrywce i spędzaniu czasu w aktywny sposób to bardzo dobrze, że tutaj trafiłeś. Zapraszam do zapoznania się z moimi wpisami i zachęcam do komentowania na facebooku!