PODSUMOWUJĄCA ANALIZA

Nieprzypadkowo podsumowu­jąca analiza produkcji kapitalistycznej przedsta­wiona została w rozdziale Ogólne prawo akumula­cji kapitalistycznej, w którym dialektyka czasu wolnego i czasu pracy uważana jest za podstawę wszystkich stosunków gospodarki kapitalistycznej, a szczególnie dialektyki niezbędnego i dodatkowe­go czasu pracy. Analiza logiczna tej strony Kapi­tału do tej pory nie została niestety przez teorety­ków marksizmu przeprowadzona.Tylko takie postawienie problemu ma właściwy charakter logiczny. Potrzebna jest tu logika mo­gąca uzasadniać samą siebie czyli logika rzeczywista, nie zaś „półlogika” Hegla… Aby usprawiedliwić to dziwne twierdzenie wniknijmy jednak w naszkicowaną sytuację nieco głębiej.

Jeśli szukasz serwisu typowo poświęconego rozrywce i spędzaniu czasu w aktywny sposób to bardzo dobrze, że tutaj trafiłeś. Zapraszam do zapoznania się z moimi wpisami i zachęcam do komentowania na facebooku!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)