POPRAWNE LOGICZNE MYŚLENIE

Poprawne logicznie myślenie powinno byc jasne i wyraźne. Aoy takim było, „obowiązane” jest opie­rać się na prawie tożsamości. Tylko wte­dy gdy dane twierdzenie jest logicznie tożsame z in­nym, z którego zostało wyprowadzone lub które warunkuje, nie ma między nimi szczeliny logicz­nej, a związek między zdaniami jest stosunkiem logicznym bez zarzutu. W takim wypadku jednak uowód jest absolutnie tautologiczny i nie ma żad­nego sensu. Nie ma on także siły dowodowej. Pod­stawa każdego A powinna być bowiem zawarta w nie-A, czyli w B, inaczej (w wypadku pełnej tau- toiogiczności z poprzednikiem) sąd będzie nieuza­sadniony, będzie jedynie deklaratywnym zapew­nieniem typu „A dlatego, że A…”. Nie ma logiki tam, gdzie nie można powiedzieć „jeśli A, to ii”, a jedynie „jeśli A, to… A”.

Jeśli szukasz serwisu typowo poświęconego rozrywce i spędzaniu czasu w aktywny sposób to bardzo dobrze, że tutaj trafiłeś. Zapraszam do zapoznania się z moimi wpisami i zachęcam do komentowania na facebooku!