STOSUNKI EKONOMICZNE KAPITAŁU

Stosunki ekonomiczne kapitalizmu ukazane w „momencie” radykalnej przemiany zostają uświa­domione w taki sposób, że wyjściowe dla pojęcia „wartość”, zwłaszcza „wartość dodatkowa”, okre­ślenie czasu pracy (jako podstawy bogactwa spo­łecznego) przechodzi w określenie czasu wolnego (jako podstawy całego rozwoju społecznego i jako swego rodzaju przed-określenia wszelkich stosun­ków konstytuujących wartość). Właśnie pojęcie czasu wolnego, mające w Kapitale charakter przed-pojęcia, zalążkowego, nierozwiniętego, okre- i ślenia przyszłych podstaw „społeczeństwa samo- -działalności” (Selbsttatigkeitgesellschaft), stanowi głęboką, logiczną podstawę zarówno pojęcia „war­tości”, jak i całego wznoszącego się nad nim systemu kapitalistycznego.

Jeśli szukasz serwisu typowo poświęconego rozrywce i spędzaniu czasu w aktywny sposób to bardzo dobrze, że tutaj trafiłeś. Zapraszam do zapoznania się z moimi wpisami i zachęcam do komentowania na facebooku!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)