W OBRĘBIE TEORII

Dotychczas poruszaliśmy się w obrębie jednej te­orii. Uzasadnienie logiczne i teoretyczne zbiegało się chodziło o to, w jakiej mierze dana teoria może być rozumiana jako rozwinięcie (i uzasadnie­nie) wyjściowego pojęcia teoretycznego. Co prawda, do tego nie trzeba nawet być logikiem. Pracę taką, choćby intuicyjnie, wykonuje każdy teoretyk. Gdy jednak chodzi o stosunek logiczny (uzasadnienia i uzasadnianego, identyczności i nieidentyczności) mię­dzy dwoma pojęciami różnych teorii, to badać i rozstrzygać można go jedynie w granicach nauki logiki. Pojęcia (uzasadnienia i uzasadnianego) wy­stępują tu w taki sposób, że pozytywny stosunek te­oretyczny między nimi jest niemożliwy, uzasadnie­nie może tu więc mieć tylko charakter logiczny, mu­si wychodzić z ogólnych (powszechnych) stosunków logicznych.

Jeśli szukasz serwisu typowo poświęconego rozrywce i spędzaniu czasu w aktywny sposób to bardzo dobrze, że tutaj trafiłeś. Zapraszam do zapoznania się z moimi wpisami i zachęcam do komentowania na facebooku!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)