WARTOŚĆ

Ujęcie takie zawiera logika Kapitału. Pojęcia „wartość” i „wartość dodatkowa” — zasadnicze pojęcia całej struktury Kapitału — rozwija Marks nie tylko w kontekście „pojęcie — teoria”, ale także w kontekście „pojęcie — pojęcie”. W teorii sto­sunków ekonomicznych kapitalizmu wyjściowym punktem wykładu jest nie tylko „początek” (gene­za), ale i „moment” przekształcenia — rewolucja społeczna, w której wszystkie rozwinięte, konkret­ne stosunki dochodzą do stanu ostatecznego napię­cia i „zwinięcia”, zostają podważone, przeobrażają się w zarodek nowych stosunków, nowego społe­czeństwa i właśnie w tym punkcie stają się zrozu­miałe.

Jeśli szukasz serwisu typowo poświęconego rozrywce i spędzaniu czasu w aktywny sposób to bardzo dobrze, że tutaj trafiłeś. Zapraszam do zapoznania się z moimi wpisami i zachęcam do komentowania na facebooku!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)