ZASADA TOŻSAMOŚCI

Zasa­da tożsamości wyklucza spośród właściwości gwa­rantujących logiczność zasadę racji do­statecznej, mimo że obydwie te zasady są niezbędnymi warunkami myślenia logicznego. Florenskiego sytuacja ta (bardzo wnikliwie przez nie­go opisana) prowadzi nieuchronnie do wniosku, że istnieją granice rozumu, że wyjściowe określenie rozumu jest jego negacją.W kontekście powyższych rozważań opisana sy­tuacja stanowić będzie zakres, w którym określenie rozumu i uzasadnienie logiczne jawi się jako problem, jako trudność logiczna.I rzeczywiście. Oto bowiem za prawem tożsa­mości znajdujemy absolutną dyskretność (nieciąg­łość, skokowość) myśli:   wszelkie rozumowanie sprowadza się tu do czegoś jednego, niepodzielne­go, z niczym nie związanego, absolutnie sobie-toż- samego. Z kolei zasada racji dostatecznej kryje w sobie absolutną kontynualność (ciągłość) myśli: ko­nieczność ustawicznego cofania się w bezsensowną nieskończoność uzasadniania.

Jeśli szukasz serwisu typowo poświęconego rozrywce i spędzaniu czasu w aktywny sposób to bardzo dobrze, że tutaj trafiłeś. Zapraszam do zapoznania się z moimi wpisami i zachęcam do komentowania na facebooku!